זילוף
עיצוב דמויות
בצק סוכר
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
זילוף
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
זילוף
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
עיצוב דמויות
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
עיצוב דמויות
סדנת מתקדמים
סדנא למתקדמים בה נלמד טכניקה ליצירת פנים בעזרת 
תבניות. נלמד לאפר את הדמות ולעצב לה שמלה. 
נעצב ונפסל עוגה באווירת נסיכה. 
סדנת מתחילים
נלמד כיצד לעבד ולעבוד עם בצק הסוכר, נצבע בצק, נעטוף עוגה ונפסל עליה דמות. נלמד סגירות שונות של עוגה ושימוש באביזריםנלווים. לימוד טכניקות העבודה יאפשרו עיצוב עצמאי של עוגות בבית 
בצק סוכר
סדנת מתחילים
נלמד כיצד לעבד ולעבוד עם בצק הסוכר, נצבע בצק, נעטוף עוגה ונפסל עליה דמות. נלמד סגירות שונות של עוגה ושימוש באביזריםנלווים. לימוד טכניקות העבודה יאפשרו עיצוב עצמאי של עוגות בבית 
בצק סוכר
סדנת מתחילים
נלמד כיצד לעבד ולעבוד עם בצק הסוכר, נצבע בצק, נעטוף עוגה ונפסל עליה דמות. נלמד סגירות שונות של עוגה ושימוש באביזריםנלווים. לימוד טכניקות העבודה יאפשרו עיצוב עצמאי של עוגות בבית